finanzrechner.at
Rechnen - Vergleichen - Sparen

Výpočet čistej mzdy

Mzdová kalkulačka

Poznámka

Niektoré popisy/vysvetlenia ešte neboli preložené.

Jazyk: DE | EN | HU | HR | SK | SL | RU | CS | IT | PL | RO | TR | FR | UK | ES
Hrubýplat
Príjmy
 • Hrubý = pred odpočítaním daní a ciel
 • Čistý = po odpočítaní daní a ciel
Ak zadáte hrubý príjem, zistíte, koľko vám skutočne zostane alebo bude vyplatené po odpočítaní daní a ciel.

Ročné (14 platieb)
Výpočet vychádza z predpokladu, že okrem dvanástich pravidelných platov sa vyplácajú aj dve mimoriadne platby (13. a 14. plat alebo príspevok na dovolenku a vianočný bonus), každá vo výške jedného mesačného platu.


Ďalšie informácie:
+ Zobraziť ďalšie informácie
Skupina príspevkov:
Členstvo v AK
Členstvo v komore práce
Takmer všetci zamestnanci sú členmi komory práce a musia platiť odvody do komory práce (AK).

Výnimky: Lekári, poradcovia, konatelia a členovia predstavenstva obchodných spoločností atď.
Odpočet pre samostatne zárobkovo činnú osobu / AEAB
Odpočet pre samostatne zárobkovo činnú osobu (AVAB)
 • v existujúcom partnerstve (viac ako šesť mesiacov)
 • Rodinný príspevok sa poberá aspoň na jedno dieťa (najmenej sedem mesiacov)
 • príjem partnera nepresahuje 6 000 eur
Odpočet pre osamelého rodiča (AEAB)
 • nie je v partnerskom vzťahu (viac ako šesť mesiacov)
 • Rodinný príspevok sa poberá aspoň na jedno dieťa (najmenej sedem mesiacov)
Rodinný bonus Plus:
V prípade (manželských) partnerov sa môže bonus rozdeliť. To znamená, že jedna osoba môže dostať buď celý rodinný bonus Plus na príslušné dieťa, alebo sa suma môže rozdeliť rovným dielom.

Predpoklad: Na dieťa sa musí poberať rakúsky rodinný prídavok

Daňové dôsledky: Rodinný bonus Plus je odpočítateľná suma, ktorá priamo znižuje daňové zaťaženie. Od roku 2019 nahradil prídavok na dieťa a daňovú odpočítateľnosť nákladov na starostlivosť o dieťa.
Príspevok na dochádzanie:
Príspevok na dochádzanie
malý: od 20 km
veľký: od 2 km, verejná doprava nie je možná alebo nie je účelná

Pre posúdenie je rozhodujúca kalkulačka dochádzania.

Cestovné náklady na cestu do práce sú v zásade pokryté odpočtom na dopravu vo výške 463 , ktorý sa automaticky zohľadňuje vo výpočte.
Hodiny/týždeň
Vecné dávky sú vecné dávky, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi bezplatne alebo za zníženú cenu.
Patria sem napr.
 • služobné vozidlo na súkromné účely (okrem elektrických vozidiel)
 • služobný byt na bezplatné používanie,
 • bezplatné alebo zľavnené stravovanie alebo
 • zamestnanecké zľavy.
Úľavy (napr. výdavky súvisiace s príjmami, osobitné výdavky alebo mimoriadne výdavky) znižujú vymeriavací základ. Na zohľadnenie týchto výdavkov pri mesačnom výpočte dane je potrebné oznámenie o daňovej úľave. To je potrebné predložiť zamestnávateľovi.

Paušálne výdavky súvisiace s príjmami vo výške 132 € ročne sa už zohľadňujú pri výpočte pre zamestnancov.
Osobitné platby:
Predpokladá sa, že náhrada za dovolenku (známa aj ako náhrada za dovolenku, príspevok na dovolenku alebo 13. plat) sa rovná hrubému mesačnému platu.

Predpokladá sa, že vianočný bonus (známy aj ako vianočná prémia alebo 14. plat) je vo výške hrubej mesačnej mzdy.
Do poľa uveďte sumu ďalších zdaniteľných osobitných platieb za celý rok - napr. bilančná prémia, bonus, jubilejná prémia, prémia, ...

Pri šiestej optimalizácii (známej aj ako siedmy model a "Formula 7") 6/7 ročného bonusu sa vypláca počas 6 alebo viacerých mesiacov podľa dohody a 1/7 sa zúčtuje ako osobitná platba. Je potrebné poznamenať, že táto daňová optimalizácia sa vzťahuje len na určité druhy osobitných platieb a závisí od individuálnych okolností zamestnanca.

Naša funkcia rozdelí 6/7 bonusu na 12 mesiacov a 1/7 na 13. alebo 14. platbu. To znamená, že vo výsledku sa nezobrazí žiadna ďalšia osobitná platba!
Federálny štát:
Daňový rok:
Ukladanie údajov formulára (cookies)
Ak chcete údaje zadané v tomto formulári neskôr znovu použiť, môžete ich v prehliadači uložiť ako súbory cookie.

Výhoda: Ak opustíte stránku a vrátite sa na ňu neskôr, môžete potom jednoducho zmeniť napríklad príjem bez toho, aby ste museli znova vypĺňať ostatné údaje.

Súbory cookie pre tento formulár môžete v prehliadači kedykoľvek vymazať sami alebo kliknite sem.